top of page

Privacyverklaring Dru Yoga in Hartje Utrecht

versie 4, 21 april 2023

Uitgangspunten

Dru Yoga Hartje Utrecht (hierna te noemen: DYHU), respecteert de privacy van haar klanten. DYHA is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van de persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Ik behandel al je informatie vertrouwelijk. Je gegevens verstrek ik niet aan derden tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor een goede uitvoering van mijn diensten.

Ik bewaar je papieren gegevens achter slot en grendel in een woning met een erkend keurmerk voor veilig wonen. Je digitale gegevens sla ik op in een ICT omgeving met gebruik van up-to-date, professionele beveiligingssoftware passend bij de aard en omvang van deze organisatie.

Contactgegevens

Adres: DYHA is gevestigd aan de Weerdsingel Oostzijde 30, 3514 AB te Utrecht.

Website: www.marian-dekker.nl .

Email: druyogahartjeutrecht@gmail.com

Mobiel: 06 1870 2226.

Functionaris Gegevensbescherming: Marian Dekker.

Persoonsgegevens die ik verwerk en opsla

Als je gebruik maakt van mijn diensten en/of gegevens zelf verstrekt, worden de volgende persoonsgegevens door DYHU verwerkt en/of opgeslagen:

Algemene persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • E-mail adres.
 • Persoonsgegevens die je telefonisch of in correspondentie verstrekt.
 • Tenaamstelling en rekeningnummer van je bank.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Informatie over je gezondheid, zoals door jou verstrekt.

Doel en Grondslag

DYHU verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om bij jou passende yoga en meditatie diensten (en incidenteel goederen) te leveren.
 • Om je te informeren over relevante diensten en goederen.
 • Om betalingsafspraken na te komen.

Software en geautomatiseerde besluitvorming

DYHU maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van de volgende software:

 • Excel: Het bijhouden van de leerlingenadministratie en boekhouding.
 • Word: Het voorbereiden van lessen en het ontwikkelen van informatiemateriaal.
 • Gmail: Het bijhouden van administratieve communicatie met individuele klanten.
 • MailChimp: Het inrichten en bijhouden van distributielijsten en versturen van mails.
 • Facebook, Instagram en Twitter: Het bekendmaken van informatie over yoga en mediatie.
 • Google Ads: Het gericht adverteren op specifieke doelgroepen.
 • Mollie: Het verwerken van betalingen van leerlingen
 • Momo Yoga: Het administreren van de leerlingen per les met de mogelijkheid voor leerlingen om zelf lessen te boeken.
 • Zoom: Het online les geven en opnemen van lessen. 

DYHU maakt zelf geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen – zonder menselijke tussenkomst - die gevolgen kunnen hebben voor individuele personen.

Bewaartermijnen

DYHU bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hierbij hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

 • Voor- en achternaam: Zolang je lessen volgt en daarna nog 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).
 • E-mailadres: Zolang je lessen volgt of ingeschreven bent voor een nieuwsbrief en daarna nog 1 jaar.
 • Overige persoonsgegevens: Zolang je lessen volgt en daarna nog 1 jaar.
 • Tenaamstelling en rekeningnummer bank: Zolang je lessen volgt en daarna nog 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).
 • Informatie over je gezondheid: Zolang je lessen volgt en daarna nog 1 jaar.

Cookies of vergelijkbare technieken

DYHU gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Maar partijen die ik inschakel zoals bijvoorbeeld Facebook en Google doen dat wel. Daar heb ik geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Tot slot kun je mij verzoeken om je gegevens aan een derde over te dragen.

Vragen en klachten

Vragen en verzoeken kan je sturen naar druyogahartjeutrecht@gmail.com. Ik wijs je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page